Konferencja w Uzdrowisku Uniejów Park

naukową 

 

Zakończyła się konferencja naukowa pt. "Rehabilitacja kompleksowa - powrót do pracy i reintegracja" , która była zorganizowana wspólnie z Rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytut Zdrowia Człowieka. Konferencja odbyła się w Uzdrowisku Uniejów Park przy ul. Zamkowej 7, 99-210 Uniejów.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu "Opracowania innowacyjnych, kompleksowych narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji poznawczych oraz przemian metabolicznych". Projekt obejmuje również koncepcję, architekturę i budowę inteligentnego obiektu do stosowania. innowacyjnych narzędzi i sposobów oddziaływania.

Wszystkim gościom i sponsorom oraz współorganizatorom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne takie wydarzenia.