I onkologiczna konferencja naukowa w Uzdrowisku Uniejów Park

 


INSTYTUT ZDROWIA CZŁOWIEKA ORAZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ


na Konferencję naukową "Onkologia wyzwaniem XXI w. dla medycyny - zadania dla polityków, szanse dla pacjentów”

inaugurującą "Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego" współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

w dniu 04 września 2019 r.
w Uzdrowisku Uniejów Park w Uniejowie, przy ulicy Zamkowej 7


W województwie łódzkim notuje się najwyższą zachorowalność na nowotwory. To wielkie wyzwanie, które stoi nie tylko przed lekarzami i fizjoterapeutami opiekującymi się pacjentem onkologicznym, ale także przed politykami. Podczas sesji prowadzący będą omawiali kompleksowe prowadzenie terapii w Polsce i na świecie w celu wydłużenia aktywności zawodowej.

 

PROGRAM
"Onkologia wyzwaniem XXI w. dla medycyny - zadania dla polityków,
szanse dla pacjentów"


 

09:30  Rejestracja
   
09:45 Uroczysta inauguracja  programu pn. "Rehabilituj się na zdrowie! - wsparcie powrotu do zdrowia i życia zawodowego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego", realizowanego w ramach Programu rehabilitacyjnego dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - Konferencje prowadzi: prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński
   
10:00  - prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher - Krajowy Konsultant ds. rehabilitacji , "Zasady kompleksowej  rehabilitacji pacjentów z chorobą nowotworową. Nowa strategia szansą na szybszy powrót do pracy"          
   
10:30  - dr n. med. Jolanta Łuniewska - Bury - Kierownik Oddziału Brachyterapii, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi , "Rak to nie wyrok. Epidemiologia, leczenie, rehabilitacja – kierunkiem do pełnego wyzdrowienia i powrotu do pracy"
   
11:00   - prof. dr hab. n. med. Waldemar Różański - Wojewódzki konsultant ds. urologii dla woj. łódzkiego, " Nowotwory układu moczowego i narządów płciowych – wyzwanie medyczne i polityczne. Znaczenie rehabilitacji przy powrocie do pracy"
   
11:30  Przerwa kawowa
   
12:00  mgr Aleksandra Juszczak - Fizjoterapeuta Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.  Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, "Rehabilitacja onkologiczna - omówienie ścieżki  postępowania dla pacjentów po mastektomii, z nowotworami układu moczowego oraz  nowotworami OUN"
   
12:30  Zbigniew Gwadera - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,  "Realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”
   
13:00  Urszula Kowalska - Poetka, m. in. autorka projektu i współautorka książki “Łódzkie czary -”, "Pasja lekiem na smutek"
   
13:15   Panel dyskusyjny - konsultacje

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO


Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.DANE EPIDEMIOLOGICZNE  (ONKOLOGIA):


Struktura zachorowań z przyczyn nowotworowych u mężczyzn w województwie łódzkim (podobnie jak w kilku innych województwach) w 2015 roku po raz pierwszy była inna niż dla całego kraju i była odzwierciedleniem zachorowalności w najstarszej grupie wiekowej (65+). Na pierwszym miejscu w Łódzkiem znalazły się nowotwory prostaty (18,2% zachorowań z przyczyn onkologicznych), wyprzedzając nowotwory płuc, które były na drugim miejscu (16,9% zachorowań). Trzecią pozycję zajmowały nowotwory jelita grubego (13,2%).

 

W strukturze zachorowalności na nowotwory złośliwe w populacji kobiet z terenu województwa łódzkiego na pierwszym miejscu był rak piersi (24,9% zachorowań), następnie rak jelita grubego (10%) i nowotwór trzonu macicy (9,2%). Najczęstsze nowotwory złośliwe wśród kobiet i mężczyzn w województwie łódzkim prezentuje wykres 3 (Didkowska, Wojciechowska i Olasek, 2017).

 

Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców województwa łódzkiego. W 2015 roku spowodowały 25,2% wszystkich zgonów. Liczba zgonów z przyczyn nowotworowych w województwie łódzkim ma trend rosnący.

 

Pod względem umieralności z przyczyn nowotworowych województwo łódzkie wypada bardzo niekorzystnie na tle kraju. Rzeczywisty współczynnik umieralności z tej przyczyny w 2015 roku był najwyższy w kraju i wynosił – 337,52/100 tys. dla mężczyzn (przy średniej ogólnopolskiej 299,14) i 256,98 dla kobiet (średnia dla Polski 226,42). Umieralność

z powodu nowotworów złośliwych mężczyzn jest znacznie wyższa niż kobiet. Jeszcze większa przewaga współczynnika dla mężczyzn występuje po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku obu grup płci – standaryzowany współczynnik zgonów mężczyzn w woj. łódzkim jest o 43,4% wyższy od współczynnika zgonów kobiet (182,13 vs. 103,04) (KRN, 2015).

 

Bezwzględna liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych wyniosła w 2015 roku 7.379 (4.019 przypadków zgonów wśród mężczyzn i 3.360 zgonów wśród kobiet). Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonów u płci męskiej są nowotwory płuca (29,2% wszystkich zgonów), jelita grubego (13,1%) i prostaty (8,4%). Wśród kobiet najwyższa liczba zgonów z przyczyn onkologicznych była spowodowana nowotworem płuca 16,6%, piersi (14,1%) i jelita grubego (11,8%).

Partnerzy Programu Onkologicznego