[mtitle]HOW TO SHOP[/mtitle]

[quicksteps style="how_to_shop"]

[quickstep number="1" color="#CD2122"] Login or create new account. [/quickstep]

[quickstep number="2" color="#CD2122"] Review your order. [/quickstep]

[quickstep number="3" color="#CD2122"] Payment & FREE shipment [/quickstep]

[/quicksteps]

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

[mtitle]SHOWROOM HOURS[/mtitle]

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Utwórz konto

*

*

*

*

*

*

Nie pamiętam hasła

*

Medycyna

Medycyna

W Uzdrowisku Wysowa nad Parkiem działającym w ramach Instytutu Zdrowia Człowieka świadczone są wysokiej jakości usługi rehabilitacyjne, w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego schorzeń narządu ruchu oraz schorzeń psychosomatycznych.

Realizacja świadczeń zdrowotnych odbywa się

w ramach umowy z NFZ w poradniach:

 1. Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna – porady lekarskie z zalecaniem zabiegów
 2. Fizjoterapia Ambulatoryjna – realizacja zleconych zabiegów rehabilitacyjnych
 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych – porady lekarskie

oraz stacjonarnie:

 1. Leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych
 2. Rehabilitacja uzdrowiskowa w sanatorium
 3. Prewencja rentowa ZUS - rehabilitacji schorzeń psychosomatycznych
 4. Prewencja rentowa ZUS – schorzenia narządu ruchu
 5. Turnusy rehabilitacyjne 14 dniowe pełnopłatne oraz z dofinansowaniem PFRON
 6. Pobyty indywidualne pełnopłatne z rehabilitacją

Ośrodek szczególnie wyspecjalizował się w profilaktyce i leczeniu schorzeń psychosomatycznych.

Psychosomatyka to dział medycyny badający wzajemne związki między zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi, a w szczególności uwarunkowania powstawania i leczenia zaburzeń psychosomatycznych.

Cele rehabilitacji leczniczej

 • ustalenie specjalistycznej diagnozy psychologicznej i medycznej (diagnostyka psychodynamiczna)
 • realizacja programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego poprzez osiągnięcie poprawy objawowej, zwiększenie aktywności i poczucia sprawności; nabycie umiejętności rozwiązywania problemów, wypracowanie nowych, bardziej efektywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

W skład zespołów diagnostyczno – terapeutycznych prowadzonych pod kierunkiem doświadczonych lekarzy specjalistów, wchodzą: pielęgniarki, psycholodzy, psychoterapeuci terapeuci zajęciowi, muzykoterapeuci, choreoterapeuci, magistrzy oraz technicy fizjoterapii i inne osoby wspomagające proces terapii w placówce, aby oddziaływanie w odniesieniu do schorzeń psychosomatycznych miało odzwierciedlenie w bio-psycho-społecznych obszarach życia osób rehabilitowanych.

Zespół terapeutyczny Uzdrowiska Wysowa nad Parkiem charakteryzuje nie tylko wysoki profesjonalizm kadry, rozumienie celów działań w zakresie prewencji rentowej ZUS, ale również osobiste, życzliwe zaangażowanie w sprawy indywidualnego pacjenta.

Rehabilitacja lecznicza w Oddziale Psychosomatycznym

 • prowadzona w systemie stacjonarnym; ma charakter kompleksowy
 • turnusy 24- dniowe z możliwością przedłużenia pobytu o kolejne 24 dni
 • pobyt bezpłatny w ramach skierowania ZUS
 • możliwość przyjazdów w ramach turnusów komercyjnych w dogodnym czasie, dostosowanego do potrzeb pacjenta
 • po przyjeździe wstępne badanie przez lekarza psychiatrę wraz z zaordynowaniem zabiegów
 • całodobowa opieka lekarsko – pielęgniarska
 • codzienna dostępność do lekarza psychiatry
 • zagwarantowane całodzienne wyżywienie wg diety ustalonej indywidualnie z lekarzem prowadzącym
 • możliwość uzyskania zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy za okres pobytu
 • nowocześnie i komfortowo wyposażone pokoje 1, 2 i 3 osobowe, pokoje typu "studio" (2+2) oraz apartamenty z pełnym węzłem sanitarnym, balkonami, TV , telefonem i dostępem do Internetu
 • możliwość korzystania z zaplecza rekreacyjnego w czasie wolnym, poprzez różnorodne formy aktywnego spędzania czasu: imprezy integracyjne, bilard, kręgielnia, korty tenisowe, tenis stołowy, wycieczki rowerami górskimi, grill


Formy leczenia prowadzone w ramach rehabilitacji leczniczej:

Realizowanie programu rehabilitacji leczniczej odbywa się przez 5 dni w tygodniu w dwóch cyklach dziennych przed i popołudniowych Pacjenci otrzymują przepisy lecznicze z zaplanowanym programem zajęć:

 • Psychoterapia
 • grupowe metody terapii:
  • społeczność terapeutyczna
  • trening relaksacyjny
  • psychoterapia grupowa
  • psychoedukacja
 •  indywidualne metody terapii:
  • konsultacje psychologiczne
  • rozmowy interwencyjne
  • badania diagnostyczne
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Fizykoterapia
 • Kinezyterapia
 • Integracja

Sprzyjające warunki klimatyczne i środowiskowe oraz zastosowanie szerokiego zakresu profesjonalnych form oddziaływania psychoterapeutycznego, połączone z farmakoterapią pomagają rehabilitowanym uzyskać wgląd w proces chorobowy, powodują zmianę postaw i zachowań, rozwijają umiejętności podejmowania decyzji oraz konstruktywnego zmieniania siebie i otoczenia, a tym samym umożliwiają długotrwałą poprawę oraz utrzymanie zdrowia.


Leczenie otyłości.

Instytut Zdrowia Człowieka uczestniczy w ogólnopolskim programie zmiany nawyków żywieniowych i treningu zdrowotnego Przestrzeń Zdrowego Życia prowadzonego pod patronatem Profesora . Janusza Gumprehta (Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii ŚUM w Katowicach). Program opracowano na podstawie najnowszych europejskich i amerykańskich (2013r) wytycznych leczenia otyłości, pozytywnie przyjętych przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością, jak również w oparciu o wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Program traktuje problem  otyłości kompleksowo i wieloaspektowo, łącząc w sobie zagadnienia z dziedziny medycyny, dietetyki, psychologii, , rehabilitacji i aktywności fizycznej, równocześnie kładąc nacisk na długotrwałe wsparcie specjalistów w czasie całego procesu utraty wagi. Istotnym czynnikiem sprzyjającym powodzeniu terapii są działania edukacyjne, poszerzenie samoświadomości, jak i propozycja długoterminowego wsparcia pacjenta , co nadaje całemu leczeniu wysoce zindywidualizowany charakter.

Standardowo terapia przebiega w trzech etapach:

- diagnoza – rozpoznanie medycznych i psychodietetycznych przyczyn otyłości oraz całościowa ocena stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej;
- edukacja – najczęściej jako edukacyjny turnus wyjazdowy w czasie którego, poza szeroko rozumianym leczeniem sanatoryjnym  przeprowadza się pogłębioną diagnozę przyczyn problemów żywieniowych, poszerza wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych, poznaje prawidłowe modele żywienia, aktywności fizycznej, radzenia sobie ze stresem oraz pozwala na nawiązanie relacji z grupą o podobnych celach i motywacji;
- wsparcie – minimum sześciomiesięczny okres wdrażania zdrowych  nawyków żywieniowych aktywności ruchowej przy ścisłej współpracy z zespołem specjalistów: dietetykiem, trenerem, lekarzem, psychodietetykiem i, w razie konieczności, psychologiem.

Opieka psychologiczna w terapii odchudzającej:

Wyniki wielu badań wskazują, że skuteczność działań redukujących masę ciała w zaskakująco dużym stopniu zależy od udziału psychologa w całym procesie odchudzania (na podstawie badań Amerykańskiego Instytutu Zdrowia; Profesor Grażyny Wieczorkowskiej- Wierzbickiej; Profesor Niny Ogińskiej-Bulik).
Ponadto badania wykazały (Ash i wsp.2006), że najlepsze efekty w odchudzaniu osiągają ci pacjenci.

TOP