Rehabilitacja po COVID-19 - NFZ

 

Dla kogo? 

1. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej* choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID – 19).

*dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.

 2. Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:

2.1. datę zakończenia izolacji domowej, lub

2.2. datę wypisu ze szpitala, lub

2.3. datę wypisu z izolatorium.

3. Rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 może nastąpić w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest:

1.  powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19); lub

2. spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5); lub

3. stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.

Ile trwa rehabilitacja?

Rehabilitacja trwa od 2 do 6 tygodni. 

Jakie zabiegi są wykonywane?

Wykonywane będą co najmniej  4 zabiegi lecznicze dziennie (z wyłączeniem niedziel i świąt) wg ordynacji lekarskiej, w tym: 

 Kto wystawia skierowanie?

Skierowanie wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.  Skierowanie wystawiane jest na druku typu „skierowanie do szpitala” na którym musi widnieć zapis: „Rehabilitacja stacjonarna świadczeniobiorcy po przebytej chorobie COVID-19”.

Badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia:

Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania i przesłać przed rozpoczęciem rehabilitacji w ośrodku ( wraz z dokumentacją medyczną).

Wyniki badania należy zabrać ze sobą do uzdrowiska.

Skierowanie obejmuje 2-tygodniowy turnus z możliwością przedłużenia do nawet 6 tygodni, jeżeli takie zalecenie wyda lekarz uzdrowiska. 

Dokumenty do pobrania: